Kijken naar wederkerigheidsrelaties in de organisatie: een toepassing

Kijken naar wederkerigheidsrelaties in de organisatie: een toepassing

Productgroep Sozio 1 - 2022
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

Een manager heeft een team met vijf medewerkers. Recent is er een nieuwe medewerker bijgekomen die onderzoek doet naar informele zorg. In het team is er sinds kort discussie over de doelstelling van de organisatie. De organisatie krijgt geld van de gemeente om mantelzorgers te ondersteunen. Er worden groeps bijeenkomsten georganiseerd voor mantelzorgers, maar ondanks dat de bijeenkomsten goed worden bezocht en de mantelzorgers heel tevreden zijn, merken de manager en de onderzoeker dat de groepsbijeenkomsten nauwelijks bijdragen aan het verbeteren van de zorg situatie in het gezin. De sfeer in het team verandert. De manager voert steeds meer gesprekken met het nieuwe teamlid. Ze spreken veelvuldig af en het nieuwe teamlid krijgt ruimte om met een nieuwe visie op mantelzorg de andere teamleden te trainen. Een van de teamleden trok voordat de nieuwe medewerker werd aangenomen, veel op met de manager, maar nu steeds minder. In de teamvergadering ontstaan steeds meer discussies over de doelstelling van de organisatie. Er wordt gerod- deld bij de koffi eautomaat over de onderlinge verhoudingen in het team. De onderlinge verhoudingen zijn veranderd – sinds de nieuwe medewerker er is – en er ontstaan steeds meer spanningen.