Kompas ernstige psychische problemen en kwaliteit van leven

Kompas ernstige psychische problemen en kwaliteit van leven

Christine Kuiper Jessica de Nijs | 2022 | © 2022 Kenniscentrum Phrenos
Gratis

Omschrijving

Kompas zorg en sociaal domein bij complexe ggz-problematiek

In december 2020 is Phrenos gestart met de ontwikkeling van het Kompas ernstige psychische problemen en kwaliteit van leven. Hoe zorg en sociaal domein kunnen bouwen aan samenhang, kwaliteit en innovatie (voorheen: Regionale Quickscan). Dit instrument helpt regio’s, organisaties en teams met het vormgeven van samenhang, kwaliteit en innovatie rondom zorg en ondersteuning voor mensen met complexe ggz-problemen. Dit door ZonMw gefinancierde project draagt bij aan de implementatie van de Meerjarenagenda Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang en sluit tevens naadloos aan bij de opgaven zoals genoemd in het Integraal Zorgakkoord. Het Kompas is een initiatief van Kenniscentrum Phrenos, Mind, Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), Zorgverzekeraars Nederland.
 

In dit project hebben we met actieonderzoek het Kompas ontwikkeld. In vijf regio’s brengen we met het Kompas de kwaliteit en samenhang van de zorg en ondersteuning in beeld om op basis daarvan verbeteracties op te stellen. Het cliëntenperspectief staat hierbij centraal. Binnen elke regio leidt de uitvoering tot een regionale eindrapportage en verbeteragenda. Daarnaast bundelen en delen we de geleerde lessen uit elke regio om zo de opgedane kennis verder te verspreiden en landelijk te agenderen. Deelname aan het project helpt regio’s bij het optimaliseren van zowel de inhoud van de zorg en ondersteuning voor mensen met complexe ggz-problematiek als de samenwerking tussen alle betrokken partijen en stakeholders. Een optimaal zorg- en ondersteuningsaanbod en samenwerking tussen partijen kan vervolgens een belangrijke bijdrage leveren aan het verbeteren van de kwaliteit van leven van mensen met een complexe zorgvraag.