Kostprijzen in de Jeugdwet: de update

Kostprijzen in de Jeugdwet: de update

Gratis

Omschrijving

Voor u ligt de handreiking ‘Kostprijzen in de Jeugdwet: de update’. Het betreft een geactualiseerde versie van de handreiking voor gemeenten en aanbieders, die Berenschot in 2019 schreef en die betrekking had op de jeugd-ggz. Naast een update van de cijfers omvat voorliggende handreiking tevens een uitbreiding naar J&O-aanbieders. De handreiking is opgesteld op basis van een in de tweede helft van 2021 door ons uitgevoerd kostprijsbenchmarkonderzoek (hierna: het onderzoek) onder 28 aanbieders in de Jeugdwet (hierna: aanbieders), waaronder zeventien aanbieders binnen de jeugd-ggz en elf aanbieders binnen de Jeugd en Opvoedhulp (J&O). Met deze handreiking bieden wij gemeenten en aanbieders handvatten om het ‘goede gesprek’ te voeren over reële kostprijzen en tarieven, gebaseerd op gevalideerde benchmarkcijfers.