Kwetsbare ouderen en lokaal zorggebruik in beeld

Kwetsbare ouderen en lokaal zorggebruik in beeld

Productgroep Geron 2012-4
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

Diverse ontwikkelingen in de samenleving leiden ertoe dat het aantal oudere mensen toeneemt. Hiermee nemen ook de kansen op gezondheidsproblemen en de behoefte aan lokale zorgvoorzieningen toe. Aangezien gemeenten zich voor een belangrijk deel richten op de positie van kwetsbare ouderen is inzicht nodig in de omvang van deze groep op lokaal niveau. Via verschillende databronnen hebben we een poging gedaan om de omvang van de groep kwetsbare ouderen op gemeenteniveau in beeld te krijgen. Vervolgens is het aandeel kwetsbare ouderen met het lokale zorggebruik in verband gebracht. Zijn deze twee altijd in balans?