Lectorale rede: Datagericht werken in de forensische jeugdzorg

Lectorale rede: Datagericht werken in de forensische jeugdzorg

dr. Marc Noom | 2024
Gratis

Omschrijving

Datagericht werken in de forensische jeugdzorg

Hoe is de praktijk beter te ondersteunen?

Lectorale rede in verkorte vorm uitgesproken op donderdag 18 januari 2024 door Marc Noom Bijzonder lector Forensische Jeugdzorg Hogeschool van Amsterdam

 

De forensische jeugdzorg richt zich op twee groepen jongeren (0-25 jaar) die in kwetsbare omstandigheden opgroeien en mede daardoor ernstig probleem- gedrag laten zien. De eerste groep bestaat uit jongeren die te maken hebben gehad met mishandeling, verwaarlozing, (seksueel) misbruik of huiselijk geweld (Finkelhor & Korbin, 1988; World Health Organization, 1999). Zij zijn opgegroeid in een zeer onveilige (thuis)situatie en ondervinden daar de gevolgen van. De tweede groep bestaat uit jongeren die betrokken zijn geweest bij regeloverschrijdend, antisociaal of delinquent gedrag (Young et al., 2017).

Zij hebben gedrag laten zien dat niet geaccepteerd wordt in de samenleving en waarmee zij anderen mogelijk schade hebben berokkend. Beide groepen hebben hulp nodig om weer op een gezonde en volwaardige manier deel uit te maken van de samenleving. In dit lectoraat staat de vraag centraal hoe effectief zorg is te bieden aan jongeren met deze complexe problematiek, door zo goed mogelijk gebruik te maken van behandelingsrelevante gegevens. 


Allereerst geeft hoofdstuk 2 een beknopt beeld van de kenmerken en achtergronden van deze doelgroep.

In hoofdstuk 3 volgt een beschrijving van de forensische jeugdzorg voor deze jongeren.

Hoofdstuk 4 gaat over de uitdagingen om meer datagericht te gaan werken in de forensische jeugdzorg.

Hoofdstuk 5 geeft weer hoe in dit lectoraat via samenwerking tussen praktijk, opleiding en onderzoek gezocht wordt naar oplossingen voor deze uitdagingen.