Lerend en onderzoekend samenwerken in een Centrum voor Pedagogische Innovatie

Lerend en onderzoekend samenwerken in een Centrum voor Pedagogische Innovatie

Productgroep Sozio 1 - 2021
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

Voortdurende veranderingen en uitdagingen in de sociaal (ped)agogische hulp- en dienstverlening vragen om samenwerking en een leven lang ontwikkelen. Dit vindt plaats in Professionele Werkplaatsen (PW). Binnen deze leeromgevingen werken betrokkenen uit publieke en onderwijsorganisaties lerend en onderzoekend samen. Het Centrum voor Pedagogische Innovatie is daar een voorbeeld van. Miranda Snoeren, Daniëlle Quadakkers en Sofie Moresi vertellen in dit artikel over deze PW’s.