Linda Terpstra - Founding Mother - van Fier

Linda Terpstra - Founding Mother - van Fier

Productgroep Sozio 4 Themanummer Huiselijk Geweld (complete editie)
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

Linda Terpstra is één van de Founding Mothers van Fier. Twee decennia lang zette ze zich met hart en ziel in voor een urgent en hardnekkig maatschappelijk vraagstuk: geweld in afhankelijkheidsrelaties en de (jonge) mensen die recent of eerder in hun leven met dit geweld te maken hebben (gehad). Van 2005 tot en met 2023 vormde ze samen met Anke van Dijke – eveneens Founding Mother van Fier - de Raad van Bestuur van Fier. Per 1 oktober 2023 legde Linda haar functie van bestuursvoorzitter van Fier neer. Wie is Linda Terpstra? En: Waar staat Fier voor?