LVB en de digitale wereld

LVB en de digitale wereld

Productgroep Sozio 3 - 2020
2,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

Iedereen kan via internet 24 uur per dag alle informatie vinden en wereldwijd contact hebben met anderen. Ook voor veel mensen met een licht verstandelijke beperking (LVB) vormt de onlinewereld een essentieel onderdeel van hun bestaan. Goede begeleiding aan LVB’ers richt zich dan ook op informatie, voorlichting en individuele afstemming over die onlinewereld. Mediacoach Evelyn Verburgh vertelt over voordelen, verbieden, verbinden, verleidingen en voorlichting.


Mensen met een LVB maken intensief gebruik van internet en sociale media om daarmee deel uit te maken van de samenleving. Het geeft ze regie over hun eigen leven; het helpt ze bijvoorbeeld om gemakkelijk contact te hebben met hun familie, vrienden en bekenden. Voor hen zijn ook de mogelijkheden voor hobby’s, vermaak en betrokkenheid (gamen) belangrijk, evenals het bekijken van filmpjes en het zoeken naar informatie. De groep LVB’ers is zeer divers en hun digitale vaardigheden open sterk uiteen. Waar de een blijft steken  in basaal telefoon- en computergebruik, is de ander behendig met de knoppen, apps en gadgets. Maar veel M LVB’ers verbloemen hun gebrek aan onlinekennis, inzichten en vaardigheden en presenteren zich ook op dat gebied als zelfredzaam en bekwaam. De jongere generatie groeit op met alle moderne media en wordt er bijna spelenderwijs behendiger in. Maar de lappen tekst op sites, privacyinstellingen, gebruikersvoorwaarden, het verzamelen van data en gebruikersinformatie gaan aan velen voorbij, zeker aan mensen met een LVB.