Maatschappelijke tweedeling: wat doen we eraan?

Maatschappelijke tweedeling: wat doen we eraan?

2023 | Groninger Universiteitsfonds / Rijksuniversiteit Groningen
Gratis

Omschrijving

Symposium van het Groninger Universiteitsfonds ter gelegenheid van de uitreiking van de Ubbo Emmiuspenning aan Maria Jongsma

Dit boek gaat, zoals de titel aangeeft, over de groeiende maatschappelijke tweedeling in Nederland en over mogelijkheden om daaraan iets te doen. Het bestuur van het Groninger Universiteitsfonds (GUF) heeft dit belangrijke onderwerp gekozen als motief voor haar zoektocht naar een geschikte kandidaat voor de Ubbo Emmiuspenning voor maatschappelijke verdiensten. De maatschappelijke tweedeling was ook het onderwerp van het symposium voorafgaand aan de uitreiking van de penning. Maria Jongsma, de voorzitter van het bestuur van de Voedselbank Stad Groningen, werd gekozen als uitermate geschikte ontvanger van de penning en kreeg deze op 11 mei 2023 uitgereikt door de voorzitter van het College van Bestuur van de Rijksuniversiteit Groningen op voordracht van het GUF.

Het GUF werd 130 jaar geleden, in 1893, opgericht door de hoogleraren van de Rijksuniversiteit Groningen als reactie op het maar net verijdelde voornemen van ‘Den Haag’ om de Groningse universiteit te sluiten. Het GUF heeft sindsdien veel voor de universiteit betekend. 1 In 1964, toen de universiteit 350 jaar bestond, startte het GUF de traditie waarbij in lustrumjaren van het GUF de Ubbo Emmiuspenning voor maatschappelijke verdiensten wordt uitgereikt.