Maatwerk voor meiden

Maatwerk voor meiden

2022 | Nederlands Jeugdinstituut, Universiteit van Amsterdam, Noord Holland Stenden Hogeschool, Amsterdam UMC
Gratis

Omschrijving

Wanneer een meisje slachtoffer is van seksuele uitbuiting heeft dit grote gevolgen, zowel voor het meisje als voor haar gezin. De meiden hebben vaak ernstige en complexe problemen. De kans dat een meisje opnieuw slachtoffer wordt is groot. Een gespecialiseerd behandelaanbod is nodig voor duurzaam herstel (Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen, 2021)

Het doel van dit onderzoek is om kennis te verzamelen over de uitvoering en mogelijke effectiviteit van zorgprogramma’s voor deze meiden. Bij de start van dit onderzoek in 2018 zijn er dertien jeugdhulpinstellingen in Nederland met een residentieel specialistisch behandelaanbod voor meiden tot 24 jaar die slachtoffer zijn van seksuele uitbuiting (InspectieGezondheidszorg en Jeugd, 2018). In deze zorgprogramma’s wordt een breed scala van interventies aangeboden. Tussen zorgprogramma’s bestaan verschillen in onder andere de interventies die worden aangeboden, de duur van de behandeling en het soort groep (gesloten en open). Een deel van de interventies wordt structureel bij alle meiden ingezet en een deel wordt op maat aangeboden. Er is weinig zicht op welke combinatie van behandelactiviteiten binnen een zorgprogramma bij welk meisje wordt ingezet en wat werkt voor welk meisje (Addink & Malmberg, 2018). Over de effectiviteit van deze zorgprogramma’s is nog onvoldoende bekend. De commissie-Azough heeft in 2014 kernelementen geformuleerd die cruciaal zijn voor opvang en behandeling van slachtoffers (Commissie-Azough 2014). Meerdere instellingen hebben in de afgelopen jaren gewerkt aan het expliciteren en onderbouwen van hun zorgprogramma’s; een essentiële stap om de effectiviteit van programma’s te kunnen onderzoeken en te verbeteren. Zeven jeugdhulpinstellingen hebben de zorgprogramma’s diezij voor deze doelgroep hebben ontwikkeld, beschreven in een handboek (Addink &Malmberg, 2018). Tweevan deze zorgprogramma’s zijn opgenomen in de databank Effectieve jeugdinterventies(databank Effectieve jeugdinterventies, NJi).