Manifest Kinderrechten in preventie, ondersteuning en zorg

Manifest Kinderrechten in preventie, ondersteuning en zorg

Gratis

Omschrijving

Hoe ziet de wereld eruit als we het belang van het kind voorop zetten? In elke beslissing die kinderen raakt? Waarbij we ons inspannen om de mening van kinderen zelf te horen? Zonder onderscheid te maken naar status of afkomst?

Wij weten één ding zeker: een maatschappij die goed is voor kinderen, is goed voor iedereen. En toch lukt het niet om de belangen van kinderen werkelijk voorop te stellen. Het Comité voor de Rechten van het Kind van de Verenigde Naties, kortweg het VN-Kinderrechtencomité, sprak in de evaluatie van 2022 zorgen uit over de staat van de kinderrechten in Nederland. Het VN-Kinderrechtencomité stelt onder andere dat in Nederland het belang van kinderen onvoldoende voorop staat, en dat de stem van kinderen onvoldoende wordt gehoord. De situatie in preventie, ondersteuning en zorg voor kinderen in Nederland was eveneens een punt van aandacht. In dit manifest roepen we op tot actie. Actie om preventie, ondersteuning en zorg voor kinderen in Nederland béter te maken, met vier fundamentele rechten van kinderen als uitgangspunt, en het recht op gezondheid als achtergrond


Download het Manifest!
Lees het Manifest via het interactieve klaverblad! Wat bracht dit manifest tot stand?
De inspiratie voor dit manifest kwam voort uit een bijeenkomst georganiseerd door de Aletta Jacobs School of Public Health en de Johannes Wier Stichting voor gezondheidszorg en mensenrechten, op 26 mei vorig jaar. In Groningen kwam een diverse groep samen om te discussiëren over jeugdzorg vanuit een mensenrechtenperspectief. Dit gesprek, gericht op het waarborgen van het recht van het kind op zorg vanuit de overheid en het bieden van handvatten voor jeugdzorgprofessionals, leidde tot het Manifest Kinderrechten in preventie, ondersteuning en zorg.

Waar draait het om in dit manifest?
Het manifest stelt de vraag: Hoe ziet onze wereld eruit als we altijd het belang van het kind vooropstellen? Het is duidelijk: een maatschappij die goed is voor kinderen, is goed voor iedereen. Toch blijkt uit de evaluatie van 2022 door het Comité voor de Rechten van het Kind van de Verenigde Naties, kortweg het VN-Kinderrechtencomité, dat Nederland hierin nog tekortschiet. Het VN-Kinderrechtencomité stelt onder andere dat in Nederland het belang van kinderen onvoldoende voorop staat, en dat de stem van kinderen onvoldoende wordt gehoord. 

De vier fundamentele rechten voor het kind
Vanuit de achtergrond van het recht op gezondheid richt het manifest richt zich op vier essentiële rechten:

1. Het belang van het kind komt altijd op de eerste plaats, bij alle maatregelen, beleid en wetgeving die kinderen aangaan.
2. Het recht van het kind om gehoord te worden, ongeacht leeftijd. Kinderen hebben een stem die gehoord moet worden.
3. Het recht op leven, overleven en ontwikkeling, waarbij de overheid een veilige omgeving moet creëren die de brede ontwikkeling van kinderen ondersteunt.
4. Het non-discriminatiebeginsel, waarbij elk kind beschermd moet worden tegen onrechtmatig onderscheid en toegang moet hebben tot passende en hoogwaardige zorg.


Oproep tot actie 
Het manifest roept de landelijke overheid op om de Stappenplannen van de Kinderombudsman verplicht te stellen voor alle beleidsontwikkelingen en wetgeving, zowel lokaal als landelijk. Ook als deze op het eerste gezicht niet direct de belangen van kinderen lijken te raken. Daarnaast worden overheden, bestuurders, professionals en onderzoekers opgeroepen om actie te ondernemen om de rechten van kinderen te borgen, ieder vanuit hun eigen expertise en verantwoordelijkheden. Alleen door samen te werken kunnen we het recht op gezondheid van kinderen realiseren, wat uiteindelijk ten goede komt aan iedereen.