Meer dan bed, bad, broodje pindakaas

Meer dan bed, bad, broodje pindakaas

9,95
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

Voorwoord

De situatie van kinderen die met hun ouders meekomen naar de vrouwenopvang of de maatschappelijke opvang is in Nederland nog niet eerder systematisch onderzocht. In het ‘Maat en Baat’ onderzoek naar vrouwen in de vrouwenopvang werd over de kinderen al wel opgemerkt (Wolf et al., 2006):

Hun situatie is, mild uitgedrukt, weinig benijdenswaardig. (p.175)

Een verdere professionalisering van de vrouwenopvang is onmogelijk zonder niet nadrukkelijk ook op de kleintjes te letten. (p.176)

De behoefte aan kennis over de kinderen in de opvang is groot, mede met het oog op het ontwikkelen van een passend aanbod. Het ministerie van VWS heeft het Onderzoekscentrum maatschappelijke zorg van het Universitair Medisch Centrum St Radboud Nijmegen (Omz, UMC St Radboud) de opdracht gegeven onderzoek te doen naar deze kinderen.

Deze rapportage schetst een beeld van de kinderen in de vrouwenopvang en de maatschappelijke opvang in Nederland. De focus is gericht op het profiel van de kinderen, hun gezondheid en welzijn, en de begeleiding die zij in de opvang krijgen. De situatie van de kinderen is vanuit verschillende perspectieven belicht. 

Enthousiaste medewerking aan dit onderzoek is verleend door de kinderen zelf, hun moeders en de medewerkers in de opvang. Zonder hun inzet was dit onderzoek niet mogelijk geweest.

Dit onderzoek geeft belangrijke inzichten in de situatie van de kinderen in de opvang en biedt actiepunten om die situatie te verbeteren.