Meervoudige partijdigheid - Systeemgericht werken in de opvang

Meervoudige partijdigheid - Systeemgericht werken in de opvang

Productgroep Sozio 4 - 2020
2,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

Het systeemgericht werken gaat ervan uit dat gedrag altijd in een context bestaat en nooit helemaal te herleiden is naar een individuele factor (Van Mameren-Broers, 2018). Daarbij ben je bij een systeemgerichte aanpak niet gericht op het vinden van oorzaken, maar op de interacties die het gedrag begrijpelijk maken. Het is van belang hierbij te kijken naar de betekenis van gedrag voor de betrokkenen (Van Mameren-Broers). Die hebben allemaal hun eigen belevingervan, hun eigen verklaringen ervoor en hun eigen verwachtingen over de toekomst (Van Mameren-Broers). Wat de een als oorzaak ziet, kan voor de ander een gevolg zijn. Als professional kun je al die zienswijzen legitimeren en erkennen. Daarmee draag je bij aan onderling begrip en samenwerking (Van Mameren-Broers). Als je inzoomt op geweld, dan zie je dat dit vaak door een heel systeem vloeit. Als je slechts een onderdeel van dat systeem aanpakt en diegene op een bepaald moment terugkeert in dat systeem, dan worden oude patronen vaak hervat. Systeemgericht werken kan helpen om dit patroon, ook wel de spiraal van geweld genoemd (zie hoofdstuk 2 in Intieme Oorlog, Van Lawick & Groen, 1998), te doorbreken. Er zijn meerdere redenen om systeemgericht te werken in huiselijk geweld situaties: 
• Signaleren van patronen om veiligheid te (her) vinden. Als iemand binnenkomt in de opvang, dan hoor je één kant van het verhaal. Op basis hiervan maak je een eerste inschatting van de veiligheid. Je kunt echter pas echt verder kijken naar de veiligheid als je ook de andere kant van het verhaal kent. Om beide verhalen open te kunnen ontvangen, is het belangrijk om meerzijdig partijdig te zijn. Het begrip meerzijdige partijdigheid komt uit de contextuele benadering en houdt in dat je rekening houdt met de belangen van alle betrokkenen (Boszormenyi-Nagy, 2000). Hiermee kun je ook een stukje van de angel verwijderen. We gaan dan ook niet op zoek naar de waarheid, maar kijken of we patronen kunnen herkennen Door deze patronen bespreekbaar te maken met beide partijen, kun je bewustwording creëren.