Met recht van spreken

Met recht van spreken

Cees Hoefnagels | 2001 | 978-90-6665-389-4
6,95
Abonneeprijs: € 2,78

Omschrijving

KINDERMISHANDELING  kan kort of lang duren. Het kan een ernstig, maar eenmalig  incident  zijn,  of  een  reeks  van  geweldplegingen  die  een  kind meer en meer doet vervreemden van zichzelf en zijn omgeving. Het spreekt voor zich dat als er sprake is van kindermishandeling, vroegtijdig ingrijpen geboden is. Maar hoe vanzelfsprekend is dat?

Hoe lang wordt een kind mishandeld, misbruikt of verwaarloosd, voordat dit  bekend  wordt  bij  een  Advies-  en  Meldpunt  Kindermishandeling?  En waar hangt dit vanaf? Wat maakt of een kind dat lichamelijk, sexueel of psychisch mishandeld wordt, hierover zelf het zwijgen verbreekt? Wie in de omgeving van een kind heeft oog voor signalen van kindermishandeling, en wendt zich vervolgens tot een meldpunt kindermishandeling?

Dit boek gaat over de secundaire preventie van kindermishandeling: hoe kan kindermishandeling eerder worden gestopt? Na een beschrijving van de omvang en gevolgen van kindermishandeling, komen deze vragen uitvoerig  aan  de  orde.  De  auteur  bespreekt  de  internationaal  beschikbare kennis kritisch, kiest innovatieve invalshoeken en analyseert systematisch een veelheid van empirische gegevens van Nederlandse bodem. Met grondige  kennis  van  praktijk,  theorie  en  empirie  wordt  een  algemeen  model geformuleerd waarin maatregelen die het vroegtijdiger stoppen van kin- dermishandeling tot doel hebben, een plaats kunnen krijgen.

Cees Hoefnagels was ten tijde van dit proefschrift  wetenschappelijk onderzoeker aan de Vrije Universiteit Amsterdam en de Katholieke Universiteit Nijmegen.