Monitor jeugdcriminaliteit 2023 (Cahier 2023-14)

Monitor jeugdcriminaliteit 2023 (Cahier 2023-14)

Gratis

Omschrijving

In dit deelrapport van de Monitor Jeugdcriminaliteit worden de trends beschreven van de jeugdigen die een Halt-interventie hebben gekregen en de jeugdige daders die schuldig zijn bevonden door het Openbaar Ministerie (OM) en de rechterlijke macht (ZM) en de bijbehorende afdoeningen voor hun strafzaken tot 2022. De ontwikkelingen worden apart beschreven voor minderjarigen (12- tot 18-jarigen) en jongvolwassenen (18- tot 23-jarigen). Naast ontwikkelingen in de traditionele criminaliteit worden ontwikkelingen in cyber- en gedigitaliseerde criminaliteit beschreven. Ook wordt specifiek de ontwikkeling van door OM en ZM geregistreerde jeugdcriminaliteit in de Coronajaren (2020-2021) bekeken. Het gaat hier alleen om ontwikkelingen onder jongeren die met Halt, het OM en de rechter in aanraking zijn gekomen wegens een misdrijf. Dat is slechts een deel van de populatie jongeren die delicten pleegt.