Monitor lokaal antidiscriminatiebeleid 2022

Monitor lokaal antidiscriminatiebeleid 2022

Gratis

Omschrijving

In de aanpak van discriminatie hebben gemeenten een belangrijke rol. Gemeenten zijn wettelijk verplicht ervoor te zorgen dat inwoners die discriminatie hebben ervaren dit kunnen melden bij een onafhankelijk meldpunt, oftewel bij een antidiscriminatievoorziening (ADV). Maar ze hebben ook een belangrijke taak in het voorkomen en aanpakken van discriminatie. Idealiter zou volgens het minister van Binnenlandse Zaken (BZK) elke gemeente in Nederland een plan of beleidskader moeten hebben met daarin een visie hoe zij discriminatie aanpakken en gelijke behandeling bevorderen, oftewel een lokaal antidiscriminatiebeleid. Dit onderzoek geeft zicht op lokaal antidiscriminatiebeleid van gemeenten in Nederland. Daarnaast geeft het zicht op de behoeften van gemeenten op dit terrein. In dit onderzoek hebben 162 gemeenten (van in totaal 344 gemeenten) een vragenlijst ingevuld over hun lokaal antidiscriminatiebeleid waarbij 126 gemeenten dit in volledigheid hebben gedaan. In 2017 is een soortgelijk onderzoek gedaan door Movisie. Toen hadden 154 gemeenten de vragenlijst volledig ingevuld.