Niemand kan het alleen - Signalement passende zorg voor mensen met psychische problemen

Niemand kan het alleen - Signalement passende zorg voor mensen met psychische problemen

2023 | Zorginstituut Nederland
Gratis

Omschrijving

In dit Signalement passende zorg voor mensen met psychische problemen brengt Zorginstituut Nederland belangrijke thema’s en uitdagingen in de zorg rondom psychische problemen in beeld. Dat doen we o.a. op basis van gesprekken met vele betrokken partijen en deskundigen uit de geestelijke gezondheidszorg (ggz) en het sociaal domein. We kijken daarbij niet alleen naar zorg voor mensen met psychische problemen in de ggz. We kijken ook naar preventie en ondersteuning voor mensen met psychische problemen in andere domeinen. Het is een inventarisatie van kansen en belemmeringen voor passende zorg. 

In Nederland tellen we momenteel ongeveer 84.000 mensen met psychische problemen die wachten op behandeling in de ggz, waarvan de helf geen zorg ontvangt voor langer dan de gestelde norm. De wachtlijsten zijn het langst voor mensen met complexe problemen. Er zijn de afgelopen decennia vele acties in gang gezet en maatregelen genomen om de wachtijden te reduceren. Dit heef niet geleid tot een daling van het aantal wachtenden. Ook in het sociaal domein spelen er wachtijden voor mensen die ondersteuning vragen, bijvoorbeeld in de jeugdzorg, bij begeleid en beschermd wonen en bij huishoudelijke hulp. Er ligt dan ook een belangrijke maatschappelijke opgave om de zorg en ondersteuning aan mensen met psychische problemen anders te organiseren. Deze opgave is niet gemakkelijk, gezien de toenemende zorgvraag en de druk op de personele en fnanciële capaciteit. Het vraagt om samenwerking en een gezamenlijke aanpak tussen het sociaal domein en het zorgdomein. Een samenwerking die vanuit gelijkwaardigheid plaatsvindt, verbonden via een gedeelde visie op passende zorg en waarin ieder zijn eigen rol heef.