Niet-westerse ouderen in gedepriveerde buurten in Amsterdam

Niet-westerse ouderen in gedepriveerde buurten in Amsterdam

Productgroep Geron 2013-1
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

Het aantal niet-westerse ouderen in Nederland neemt snel toe en zal de komende jaren blijven groeien, met name in de vier grote steden. Dit veroorzaakt nieuwe sociaal-ruimtelijke vraagstukken die verband houden met deprivatie, sociale uitsluiting en kwaliteit van leven. Tot op heden is er echter weinig bekend over de leef- en woonomstandigheden van ouderen met een geschiedenis van migratie.