Observatie-onderzoek sector  Zorg & Welzijn: Werken tijdens de Coronatijd

Observatie-onderzoek sector Zorg & Welzijn: Werken tijdens de Coronatijd

Gratis

Omschrijving

De afgelopen zes maanden observeerde onderzoeksbureau Newcom wat de impact van Corona is op de arbeidsmarkt in de sector Zorg & Welzijn, inclusief de branches sociaal werk en kinderopvang. Het doel van de opdracht was om een waardevrije, feitelijke observatie te plegen, welke gebruikt kan worden voor een gerichte evaluatie. 
• De observaties zijn vooral gericht geweest op de berichtgeving in media, discussies op social media en in fora. In de afgelopen 6 maanden zijn meer dan 24.000 berichten op media, bijna 27.000 berichten op social media & fora en ruim 500 rapporten en aanvullende bronnen geanalyseerd. 
• We keken naar 10 verschillende thema’s, variërend van ‘harde’ thema’s, zoals instroom en uitstroom, maar ook naar ‘zachtere’ thema’s, zoals het welbevinden van de zorgverlener. Deze zijn verdiept met bijna 60 gesprekken met professionals (HR￾managers, bestuurders en vertegenwoordigers van ondernemingsraden in de sector Zorg & Welzijn). Ook is op basis van statistieken van CBS, UWV en RegioPlus inzicht gekregen in werkgelegenheid- en verzuimcijfers om tot een holistisch beeld te komen. 


Belangrijkste thema’s
• In deze samenvatting bespreken we de belangrijkste thema’s en ontwikkelingen, ondersteund door de grafieken in hoofdstuk 3. Daarin laten we ook zien naar welke branches de meeste aandacht uitging in de afgelopen zes maanden en wat het zogeheten sentiment was per branche en per thema.
• In de periode van maart tot en met augustus zagen we dat de impact van Corona vooral optrad op de thema’s Organiseren (van zorg, sociaal werk en kinderopvang) en Werkomgeving. In mindere mate was er ook aandacht voor de thema’s Waardering, Financiering en Innovatie.