Onderlinge verbondenheid bij Indische senioren

Onderlinge verbondenheid bij Indische senioren

Productgroep Geron 2011-1
Josine Engels | 2011
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

Kwalitatief onderzoek naar sociale en culturele bindingen bij Indische senioren en naar hun wensen op het gebied van doelgroepspecifieke ouderenvoorzieningen laat een sterke onderlinge verbondenheid zien. Deze verbondenheid heeft als belangrijkste basis de wederzijdse (h)erkenning en gedeelde cultuuraspecten. Ondanks een grote verscheidenheid binnen deze groep in afkomst, geschiedenis en cultuur zijn doelgroepgerichte voorzieningen dan wel meer kennis over deze Indische groep bij algemene zorgvoorzieningen van groot belang.