Onzichtbare slachtoffers van mensenhandel in 2021

Onzichtbare slachtoffers van mensenhandel in 2021

2022 | CKM
Gratis

Omschrijving

In het afgelopen jaar zijn opnieuw meer slachtoffers van mensenhandel bij Chat met Fier in beeld gekomen. Het aantal slachtoffers dat online hulp zocht, steeg met 14% ten opzichte van het jaar ervoor. Dat blijkt uit het nieuwe rapport ‘Onzichtbare slachtoffers van mensenhandel’ van het Centrum tegen Kinderhandel en Mensenhandel. Het feit dat driekwart van de 285 slachtoffers zich op het moment van chatten in een uitbuitingssituatie bevond, baart CKM-woordvoerder Shamir Ceuleers zorgen: ‘Veel slachtoffers worden op het moment dat ze hulp zoeken al een jaar of langer seksueel uitgebuit, een kwart zelfs al vijf jaar of meer. Dit is het gevolg van het feit dat deze groep vrijwel geheel buiten beeld is geraakt. De pijnlijke realiteit is dat we slachtoffers hiervoor de prijs laten betalen.’ 

Veel slachtoffers zijn kinderen die nog niet bekend zijn bij hulpverlening of de politie. Bijna één op de vijf is zelfs jonger dan 15 jaar. Zij vertellen op de chat vaak voor het eerst over hun situatie. Het gaat voornamelijk om meisjes, al neemt het aantal jongens dat zich meldt opnieuw toe. Slachtoffers worden bovendien lang uitgebuit, een kwart zelfs al vijf jaar langer. De hulpverleners zien daarnaast steeds vaker slachtoffers die worden gedwongen om criminele feiten te plegen. In 2021 waren dat voornamelijk meisjes. Een deel van hen werd zowel seksueel als crimineel uitgebuit.

Onderzoek rol ouders bij seksuele uitbuiting eigen kinderen
Uit het rapport blijkt bovendien dat een grote groep slachtoffers van seksuele uitbuiting hun eigen ouder(s) identificeert als dader: bij bijna één op de zes slachtoffers (16%) is dat het geval. Kinderen die door hun eigen ouders worden uitgebuit zijn moeilijk te identificeren, waardoor de situatie jarenlang kan voortduren. Woordvoerder Shamir Ceuleers: “De uiterst onveilige situatie waarin deze kinderen zich bevinden, vraagt om concrete acties. We dringen er daarom op aan dat de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid onderzoek laat doen naar hoe deze kinderen beter kunnen worden gesignaleerd en beschermd en hoe hun ouders kunnen worden gestopt. Hoewel we al eerder constateerden dat ook ouders daders kunnen zijn, heeft de vorige staatssecretaris amper iets met die kennis gedaan.” 

Geef anonieme online hulpverlening stevigere rol in aanpak van mensenhandel
Het zicht op Nederlandse slachtoffers van mensenhandel in Nederland is slecht. Een gebrek aan vertrouwen, angst voor verwijten van de maatschappij en het reële risico op represailles van de dader kunnen slachtoffers ervan weerhouden hulp te zoeken. Toch  is Chat met Fier er de afgelopen drie jaar in geslaagd om bijna achthonderd slachtoffers te bereiken en te ondersteunen. Bovendien gaat hier vaak om slachtoffers die tot dat moment vaak nergens anders in beeld zijn. Ceuleers: “Anonieme online hulpverlening heeft zich de afgelopen jaren bewezen als laagdrempelig middel om in contact te komen met slachtoffers die niet op een andere wijze kunnen worden bereikt. Volgens het CKM kunnen we echter nog meer slachtoffers bereiken wanneer online hulpverlening structureel onderdeel gaat uitmaken van de bestaande aanpak van mensenhandel. Daarvoor is het nodig om de vindbaarheid te vergroten en de samenwerking met zorg en opsporing te versterken.”