Op verhaal komen - Naar een afgewogen, consistent en betaalbaar stelsel voor compensatie van slachtoffers van een strafbaar feit

Op verhaal komen - Naar een afgewogen, consistent en betaalbaar stelsel voor compensatie van slachtoffers van een strafbaar feit

2021 | ABDTOPConsult | Ministerie van JenV
Gratis

Omschrijving

Voorwoord

Tegen de achtergrond van wat genoemd wordt de organische groei van de bestaande regels en voorzieningen met betrekking tot de compensatie van slachtoffers van een strafbaar feit stelde de minister voor Rechtsbescherming in juli 2020 een adviescollege in met als taak om te adviseren over ¨de mogelijkheden om te komen tot een afgewogen, consistent en betaalbaar stelsel voor vergoeding van en tegemoetkoming in schade van slachtoffers van strafbare feiten¨. Voor u ligt de vrucht van de werkzaamheden van dit adviescollege, dat zich verder in dit rapport commissie noemt.

Dit rapport is geheel in tijden van corona tot stand gekomen. De leden van het adviescollege hebben elkaar overwegend via beeldscherm gezien en via communicatiemiddelen gesproken. Digitaal vergaderen levert ongetwijfeld een besparing op aan reistijd, maar als het gaat om de ontmoeting van wederzijdse opvattingen, het proeven van elkaars ideeën en het scherpen van meningen gaat er toch niets boven een ouderwetse vergadertafel en persoonlijke ontmoeting. Ook dat bespaart uiteindelijk veel tijd. Het was dan ook goed te ervaren dat, ondanks of dankzij, het digitale vergaderen, zowel verschillen van inzicht als afstand konden worden overbrugd. Veel is daarbij verschuldigd aan de bereidheid om tot een gezamenlijke visie te komen van de leden en de werkkracht van het secretariaat.

Dit rapport was echter niet tot stand gekomen zonder de medewerking en bijdragen van vele anderen. Een woord van dank en waardering is op zijn plaats voor degenen die bereid waren om op relatief korte termijn met de commissie in gesprek te gaan over de vanuit eigen praktijk ervaren knelpunten en over hun ideeën om deze te ondervangen. Dit heeft het zicht van de commissie op de praktische werking van het stelsel zeker vergroot. Hetzelfde geldt voor de personen en organisaties die, soms meerdere malen, op verzoek van de commissie cijfermatige gegevens hebben aangeleverd. Het inzicht dat deze feitelijkheden opleverden, heeft beelden over de werkelijkheid doen kantelen en daarmee hun waarde bewezen.

mr. J.P.H. Donner (voorzitter)
maart 2021, Den Haag