Opbouwwerk nieuwe stijl

Opbouwwerk nieuwe stijl

Productgroep Sozio 83 - 2008
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

De opbouwwerker zoals we die decennia geleden kenden, bestaat bijna niet meer. Frans van Ginkel betoogt dat met de Wet maatschappelijke ontwikkeling (Wmo) nieuwe sociale professionals nodig zijn, opbouwwerkers nieuwe stijl. Zij moeten een gedegen inhoudelijke achtergrond hebben, uitblinken in het vormgeven en uitvoeren van complexe processen waar de belangen van verschillende partijen een plaats in moeten krijgen. 

Trefwoorden bij de nieuwe sociale professional:

• Werkgebieden: wonen, leefbaarheid, zorg, participatie, stedelijke vernieuwing.

• Brede visie (benadering via verschillende invalshoeken).

• Bruggenbouwer.

• Belangen koppelen.

• Heeft een helder beeld van de uitvoering.

• Procesmanager.

• Samenwerken.

• Werken in een politiek bestuurlijke omgeving.

• Maatschappelijk ondernemend.

• Communicator.

• Schakelen tussen niveaus/belangen/ organisaties.

• Sturing geven aan beleidsnetwerken en aan netwerken van uitvoerenden.

• Schakelen tussen leefgebieden (huisvesting, financiën, sociaal functioneren, psychisch functioneren, lichamelijk functioneren, praktisch functioneren en dagbesteding).

• Vertalen naar overheidsniveau (= een behoorlijk abstractieniveau).

• Wet maatschappelijke ondersteuning.

• Burgerparticipatie.