Opgroeien in twee families |  Samenwerking tussen ouders en pleegouders in het belang van het pleegkind

Opgroeien in twee families | Samenwerking tussen ouders en pleegouders in het belang van het pleegkind

Gé Haans | 2020
Gratis

Omschrijving

[Whitepaper] Ouders en pleegouders van kinderen die perspectiefbiedend, dat wil zeggen tot aan hun volwassenheid, opgroeien in een pleeggezin, delen het ouderschap. Wil de samenwerking tussen deze ‘’ouders’’ goed verlopen is het zaak dat zij elkaars rol en positie erkennen en respecteren. In deze bijdrage bepleiten we een nieuwe werkwijze in de pleegzorg, gebaseerd op dit uitgangspunt van roldifferentiatie. Met het model van ‘’opgroeien in twee families’’ denken wij het nog altijd hoge aantal vroegtijdig beëindigde pleegzorgplaatsingen te kunnen terugdringen.

Het ouderschap van ouders en pleegouders is gelijkwaardig, maar niet gelijk. Ouders bezitten niet het exclusieve ouderschap, zij het dat het ouderschap van de ‘’eigen’’ ouder uniek is en niet overdraagbaar. Voor een constructieve samenwerking is wederzijdse erkenning van het gedeeld ouderschap nodig.
Van pleegouders én ouders wordt verwacht dat zij waar mogelijk, behalve het ouderschap ook het opvoederschap delen. Dat impliceert dat pleegouders de ouder informeren en betrekken bij belangrijke beslissingen.
Ouders kiezen in de matchingsfase de pleegouders van hun kind. Pleegouders hebben in deze fase eveneens de keuze om wel of niet een samenwerkingsrelatie met de ouders aan te gaan. Ouders en pleegouders stellen samen het pleegzorgplan op.


Het concept ‘’opgroeien in twee families’’ gaat uit van gedeeld ouderschap en opvoederschap in de perspectiefbiedende pleegzorg. Aangezien gezag is verbonden met het ouderschap en het opvoederschap vergt dit een nieuwe juridische vertaling.  Gelijkwaardige samenwerking vergt ook het delen van gezag en behoud van de mogelijkheid dat ouders mee blijven beslissen over de toekomst van hun kind.

De pleegzorgwerker na 2020 krijgt een belangrijke taak in het smeden van de alliantie tussen ouders en pleegouders in het kader van een perspectiefbiedende pleeggezinplaatsing. Die pleegzorgwerker begeleidt de roldifferentiatieprocessen van zowel ouders als pleegouders. Hij is systemisch en contextueel geschoold en heeft naast die vaardigheden de tijd en de ruimte om recht te doen aan alle partijen.