Pleegzus of gezinshuisbroer zijn

Pleegzus of gezinshuisbroer zijn

Productgroep PIP 123 - 2021
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

In de pleegzorg of gezinshuiszorg draait het om het opvangen van kinderen in het pleeggezin of gezinshuis. Maar hoe zit het met de eigen kinderen? Wat is volgens hen de waarde van het pleeg- of gezinshuisbroer of -zus zijn? Wat helpt deze kinderen om in evenwicht te blijven? Om deze vragen te beantwoorden hebben we gesproken met acht ‘biologische’ jongeren uit pleeggezinnen en gezinshuizen.