Pleidooi voor socioprudentie in het sociaal werk

Pleidooi voor socioprudentie in het sociaal werk

Gratis

Omschrijving

In deze publicatie houden we een pleidooi voor socioprudentie in het sociaal werk. In de volgende paragrafen lichten we dit nieuw geïntroduceerde begrip verder toe. We gaan eerst in op de missie en de kennisbasis van sociaal werk. We introduceren het begrip socioprudentie en staan stil bij het kennistheoretisch uitgangspunt van ‘het stille weten’. Vervolgens relateren we het aan enkele aanverwante begrippen uit het juridisch domein en het sociaal werk. Tot besluit wijzen we op de waarde die socioprudentie heeft in deze tijden van grote veranderingen in het sociale domein en bepleiten we om in de beroepsuitoefening veel meer ruimte te scheppen om praktische wijsheid (Banks, 2012) te ontwikkelen en te implementeren. 
 
 Frans Spierings, Nico de Vos, Marja Jager-Vreugdenhil, Lia van Doorn en Jean Pierre Wilken