Praat niet over ons zonder ons

Praat niet over ons zonder ons

2023 | Movisie
Gratis

Omschrijving

Wat jongeren zelf belangrijk vinden in de ondersteuning op weg naar volwassenheid

Jongeren hebben een duidelijke visie op wat voor hen belangrijk is in de ondersteuning op weg naar volwassenheid. Ze kunnen dit zelf heel goed onder woorden brengen en advies hierover geven. Helaas blijven hun adviezen nog te vaak in de la liggen en wordt hun stem niet of onvoldoende gehoord. Jongeren van ExpEx en de Nationale Jeugdraad hebben samen met Movisie, het Nederlands Jeugdinstituut en Levvel op een rij gezet wat belangrijk is in die ondersteuning. Met als doel de stem van jongeren een centrale plek te geven en duidelijk te maken welke aspecten en kernwaarden voor jongeren zelf belangrijk zijn: WAT moet er op orde zijn, HOE wil ik ondersteund worden, WIE moet er betrokken zijn en WANNEER wil ik ondersteuning krijgen?

Het resultaat zijn tien leidende principes: vuistregels die richting moeten geven aan visie, beleid, inrichting en uitvoering vanuit het jongerenperspectief. Gemeenten, professionals en jongeren kunnen deze in de praktijk benutten bij het maken van visie, beleid, ondersteuningsaanbod en samenwerkingsafspraken. En gezamenlijk het gesprek aangaan over de kwaliteit van de ondersteuning aan jongvolwassenen.