Praktijkmodel stadsteam Enkhuizen oggz-WERKERS AAN HET WERK

Praktijkmodel stadsteam Enkhuizen oggz-WERKERS AAN HET WERK

2021 | © 2021, Stichting ’Iedereen Telt Mee /ONDERBOVEN; Bureau Ben Venneman, Gouda
Gratis

Omschrijving

We proberen in Enkhuizen mensen die in zorgelijke en kwetsbare situaties zijn geraakt zoveel als mogelijk te ondersteunen. Ons Stadsteam probeert die mensen met behulp van mensen die ervaring hebben met ‘je hoofd boven water houden’ zodanig te begeleiden dat er weer (enig) perspectief komt in hun leven. Maar ook dat hun omgeving een vermindering van ongewoon gedrag ervaart. Dat proces vraagt tijd, acceptatie en voortdurend leren omgaan met steeds andere problematische situaties. We zijn in Enkhuizen gestart met het project ‘Leren en Participeren in de Wijk’ (2018-2020). In dit project verenigen we ervaring en deskundigheid om zo vertrouwen te winnen bij mensen die Zorg mijden of onvoldoende accepteren. Vaak staat de professionele begeleiding te ver weg van de leefwereld van de mens in de problemen. Het Stadsteam, maar ook andere betrokken instanties  en de ervaringsdeskundigen proberen in het nu voorliggende vervolg praktijkmodel die kloof te overbruggen. Daarbij is het motto: Gewoon doen in ongewone situaties.