Praten met ouders over shame sexting

Praten met ouders over shame sexting

Productgroep Sozio 4 - 2021
Hilde Bakker | 2021
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

Het ongevraagd online verspreiden van seksueel getinte foto’s kan voor slachtoffers leiden tot pesten, schooluitval, schaamte, angst en onzekerheid. Meisjes en jonge vrouwen met een Turkse, Marokkaanse of Hindoestaanse achtergrond lopen door ‘shame sexting’ ook nog risico op reputatieschade, vanwege het belang van hun seksuele eer en kuisheid dat in deze en vergelijkbare gemeenschappen voorop staat. Dit maakt hen extra kwetsbaar voor chantage en misbruik, terwijl zij vaak de noodzakelijke steun van ouders missen. Kennisplatform Integratie & Samenleving (KIS) ontwikkelde een toolkit voor professionals om ouders toe te rusten hun kind te ondersteunen.

Jonge slachtoff ers van shame sexting hebben de steun van hun ouders hard nodig. Uit onderzoek blijkt echter dat veel moeders met een migratieachtergrond worstelen met hun eigen taboes en schaamte en de eer van hun dochter. Het ontbreekt hen vaak aan vaardigheden om met hun kinderen te praten over seksualiteit en andere taboes. Zij kunnen wel enige ondersteuning en advies van professionals gebruiken, hoorden we van moeders en vaders die wij interviewden. Sociaal professionals vertelden ons in interviews echter niet goed te weten hoe ze dit kunnen aanpakken.