Preventieve gezondheidszorg voor ouderen

Preventieve gezondheidszorg voor ouderen

Productgroep Geron 2010-2
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

Op 1 december 2008 is de Wet publieke gezondheid (Wpg) in werking getreden. Bij de behandeling van deze wet in de Tweede Kamer (mei 2008) diende Agnes Kant (SP) een amendement in dat de preventieve gezondheidszorg voor ouderen (ouderengezondheidszorg) onder de reikwijdte van die wet is gebracht. Dit artikel 5a Wpg bepaalt dat gemeenten zorg dragen voor de uitvoering van ouderengezondheidszorg. Het treedt per 1 juli aanstaande in werking. Wat beoogt dit nieuwe wetsartikel, hoe wordt het concreet uitgevoerd en wat mogen we van gemeenten verwachten?