Proeftuin LVB & schoolverzuim

Proeftuin LVB & schoolverzuim

Gratis

Omschrijving

Herkenning en begeleiding van leerlingen met een LVB in de schoolverzuimaanpak

LVB in het reguliere onderwijs. LVB in relatie tot schoolverzuim. Waarom zijn dat eigenlijk nauwelijks thema’s op het moment? Dat vroegen het projectteam van Regioplan en het Lectoraat LVB en Jeugdcriminaliteit van de Hogeschool Leiden zich al een tijd af. De subsidieoproep ‘Integrale domeinoverstijgende aanpak voor mensen met een licht verstandelijke beperking’ van ZonMw bood de gelegenheid een projectvoorstel rond deze thema’s in te dienen. Zo kwam het dat het idee voor de ‘Proeftuin herkenning en begeleiding van leerlingen met een LVB in de aanpak schoolverzuim’ kon worden uitgevoerd. We danken in de eerste plaats de deelnemers van de Proeftuin: het Da Vinci College Lammenschans in Leiden en RBL Holland Rijnland. Zonder jullie nieuwsgierigheid, inzet en enthousiasme had het project niet tot stand kunnen komen. Natuurlijk bedanken we ook graag de partijen die de relevantie van het thema inzagen en zo de subsidieaanvraag en het project mede mogelijk hebben gemaakt: gemeente Leiden, Ingrado, het ministerie van Justitie en Veiligheid en wederom RBL Holland Rijnland. We hopen met dit project een kleine stap te hebben gezet om LVB in het reguliere onderwijs op de agenda te krijgen. Het zou prachtig zijn als het inspireert tot een vervolg bij het Da Vinci College, bij leerplicht en hopelijk ook bij andere regionale samenwerkingspartijen. En misschien zelfs daarbuiten