Professionalisering sociaal  werk als basis voor  participatiesamenleving

Professionalisering sociaal werk als basis voor participatiesamenleving

Productgroep Sozio 1 - 2022
Judith Metz | 2022
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

Wet passend onderwijs schiet doel voorbij, geen extra zorgleerlingen op gewone scholen, AD 27 mei 2020. Planbureaus: huidig armoedebeleid leidt tot meer arme mensen, NOS.nl 18 juni 2020; Belofte decentralisatie over verbouwing verzorgingsstaat gedeeltelijk geslaagd, Volkskrant, 15 november 2020, later op de dag gevolgd door NRC met Hulp aan kwetsbare burgers nog niet op orde. En: 'Mensen met verstandelijke beperking doen min- der mee in samenleving' op NU.nl 3 december 2020.