Project Om U leidt naar zelfredzaamheid bij kwetsbare ouderen

Project Om U leidt naar zelfredzaamheid bij kwetsbare ouderen

Productgroep Geron 2012-4
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

Meer zelfredzaamheid en meer kwaliteit van leven en daardoor uiteindelijk minder ziekenhuisopnames en meer doelmatige zorg van goede kwaliteit. Daarvoor moet een nieuwe werkwijze in Utrechtse huisartsenpraktijken zorgen, door kwetsbare ouderen op te sporen en hen te ondersteunen bij hun zorgvraag zodra dat nodig is. Dat levert niet alleen ouderen wat op, maar de maatschappij ook.