Publiek Geheim: jeugdprostitutie

Publiek Geheim: jeugdprostitutie

Anke van Dijke Linda Terpstra | 2004 | 9789066655997
6,90
Abonneeprijs: € 2,76

Omschrijving

'Ik zie het als een overwinning dat dit boekje er komt. Zo kan ik mijn geheim delen zonder mijn identiteit bloot te geven. Ik hoop dat andere jongeren, ouders, scholen maar ook hulpverleners hierdoor de ernst van de situatie inzien en leren wat zij kunnen doen om jeugdprostitutie te voorkomen, te signaleren en te stoppen.'
Zo reageerde een meisje, dat zelf onder dwang in de prostitutie heeft gezeten, op de verhalen in Publiek Geheim: jeugdprostitutie.

Kinder- en jeugdprostitutie betekenen een ernstige inbreuk op de rechten, vrijheden en veiligheid van jongeren. Kinder- en jeugdprostitutie gedijen bij onzichtbaarheid. Het is daarom van groot belang dit fenomeen uit de onzichtbaarheid te halen. In de eerste plaats om jeugdprostitutie op de maatschappelijke agenda te krijgen, maar ook om jongeren te informeren over deze praktijken en ten slotte om een adequate aanpak te kunnen ontwikkelen.

Over de manier waarop jongeren zelf tegen hun ervaringen in de prostitutie aankijken is nog weinig bekend, terwijl dat een eerste vereiste is om inzicht te krijgen in deze schemerwereld. Over misleiding, dwang, bedreiging en geweld, maar ook over de context waarbinnen dit gebeurde en keuzes die zij daarin zelf gemaakt hebben. Negen verhalen geven de lezer een soms onthutsend beeld.

De publicatie is tot stand gebracht op initiatief van de Vrouwenopvang Fryslân.
Linda Terpstra en Anke van Dijke, sociaal pedagogen, tekenen voor de inhoud.