Rapport Mutsaersstichting in Venlo

Rapport Mutsaersstichting in Venlo

2024 | Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd
Gratis

Omschrijving

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) heeft de Mutsaersstichting te Venlo onder verscherpt toezicht gesteld. De Mutsaersstichting biedt hulp aan jongeren en hun gezinnen in Limburg en Noord-Brabant. Tijdens het verscherpt toezicht krijgt de jeugdhulpaanbieder de kans om binnen bepaalde tijd de tekortkomingen die de inspectie heeft gezien weg te nemen. Rapport en kennisgevingsbrief van de IGJ en reactie van de Mutsaersstichting.

Op deze punten 
uit het rapport zijn we trots:
De Mutsaersstichting is trots op haar medewerkers die zich tomeloos inzetten om de beste zorg aan onze cliënt te bieden. In de rapportage geeft de IGJ hier concrete voorbeelden van: hulpverleners zorgen voor een complete anamnese waardoor zorgprofessionals in het behandelteam een goed beeld hebben van de jeugdige. Er is systematiek voor het opstellen en evalueren van het hulpverleningsplan, met ontwikkelingsgerichte doelen. De IGJ constateert dat elke jeugdige over een mentor beschikt en dat deze deelneemt aan cyclische MDO’s. Afsluitend is de Mutsaersstichting trots op de constatering dat systemisch werken in het DNA zit van medewerkers, een thema dat onlosmakelijk is verbonden met haar visie.