Rechterlijke instrumenten bij omgangsproblematiek en contactverlies

Rechterlijke instrumenten bij omgangsproblematiek en contactverlies

2023 | VanMontfoort
Gratis

Omschrijving

Wanneer ouders die uit elkaar gaan niet in staat zijn om afspraken over de omgang met hun kind(eren) te maken of wanneer deze afspraken niet worden nagekomen, kan dit leiden tot heftige conflicten. In uitzonderlijke situaties leiden dergelijke conflicten ertoe dat één van beide ouders het contact verliest met zijn of haar kind(eren). Contactverlies is vaak zeer belastend voor de desbetreffende ouders en kinderen en kan leiden tot negatieve korte- en langetermijngevolgen voor ieders levensgeluk en ontwikkeling. Het contactverlies leidt bovendien vaak tot een juridische strijd over het vaststellen en/of nakomen van omgangsafspraken en kan leiden tot de inzet van diverse vormen van hulpverlening. In het uiterste geval beschikt de rechter over een aantal instrumenten om nakoming van omgangsafspraken af te dwingen.

In dit onderzoek staat het welzijn van het kind voorop: een instrument is in de eerste plaats effectief als de inzet van het instrument leidt tot het beperken van schade voor het kind als gevolg van het contactverlies.