Samen ben je Slimmer: Visie op netwerksamenwerking voor veiligheid in Nederland

Samen ben je Slimmer: Visie op netwerksamenwerking voor veiligheid in Nederland

Productgroep Sozio 4 Themanummer Huiselijk Geweld (complete editie)
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

Samenwerking van alle betrokkenen is nodig om het patroon van onveilige gebeurtenissen bij huiselijk geweld, kindermishandeling, verwaarlozing en seksueel geweld binnen relaties - en de transgenerationele overdracht daarvan - te doorbreken. Niemand ziet en weet alles, samen ben je slimmer. Ouders en kinderen en partners die in onveiligheid leven, hebben een volhardend met hen samenwerkend netwerk nodig dat integrale hulp kan bieden. Het combineren van kennis, deskundigheid en ervaring van de cliënten zelf, hun netwerk en de reeds actief betrokken professionals is nodig vanaf het moment dat er een vermoeden op onveiligheid ontstaat; tijdens de gesprekken over de onveilige ervaringen; voor de verklarende analyse van de onveiligheid; ten behoeve van de veiligheids- en de risicotaxatie; en voor de inzet van de juiste en op elkaar afgestemde interventies om de samen opgestelde doelen voor veilige onderlinge relaties tussen allen te behalen.