Samenwerken en leren in fieldlabs volgens de urban innovation aanpak

Samenwerken en leren in fieldlabs volgens de urban innovation aanpak

Productgroep Sozio-special Praktijkgericht onderzoek
3,95
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

In dit artikel worden de ervaringen met het werken in fi eldlabs volgens de Urban Innovation aanpak gedeeld. Daarbij wordt ingegaan op wat de Urban Innovation aan- pak is, waarom die aanpak nodig is, welke factoren de aanpak belemmeren en welke ontwikkelrichtingen er zijn voor het verbeteren van praktijkgericht onderzoek.