Samenwerking rond financiële problemen bij patiënten in de huisartsenpraktijk

Samenwerking rond financiële problemen bij patiënten in de huisartsenpraktijk

Gratis

Omschrijving

Armoede, schulden en gezondheid zijn nauw met elkaar verweven. Mensen met geldzorgen kampen vaak met langdurige stress, een slecht ervaren gezondheid, een ongezonde leefstijl, chronische ziekte(n) en psychische klachten. Deze mensen komen daardoor vaker dan gemiddeld bij de huisarts op het spreekuur met klachten waar niet altijd een medische oorzaak aan ten grondslag ligt. Vroegsignalering van schuldenproblematiek in de huisartsenpraktijk kan eraan bijdragen dat mensen sneller aan de slag gaan met de ziekmakende financiële problematiek, en dat schade voor de gezondheid en (extra) belasting van de gezondheidszorg worden voorkomen. 

Binnen dit project implementeerden we een aanpak in twee huisartsenpraktijken in Arnhem. De huisartsen kregen materialen en gespreksstarters om financiële problemen te signaleren en bespreekbaar te maken. Daarnaast stimuleerden we de huisartsen en de wijkteams om afspraken rondom verwijzing te maken. Middels interviews en evaluatiegesprekken met alle betrokken professionals {huisartsen, praktijkondersteuners bij de huisarts (POH) en wijkteammedewerkers}, is geëvalueerd wat de aanpak oplevert en wat de randvoorwaarden zijn voor implementatie.  

De meewerkende huisartsen onderstreepten het belang van het vroegtijdig signaleren van financiële problematiek bij hun patiënten. Het blijkt echter lastig dit in de praktijk te brengen. Het bespreekbaar maken en goed uitleggen hoe financiële problemen tot gezondheidsklachten leiden kost tijd en is niet altijd even makkelijk. De materialen werden maar matig gebruikt. En het thema verdwijnt toch weer snel van de agenda vanwege andere prioriteiten. Ook gaven de huisartsen aan vaak niet goed te weten welke hulp er beschikbaar is voor mensen met financiële problemen en naar wie zij het beste konden verwijzen.