Slachtoffers kindermishandeling een stem geven

Slachtoffers kindermishandeling een stem geven

Productgroep PIP 44 - 2008
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

Dat huiselijk geweld schadelijk is voor kinderen spreekt voor zich. Maar hoe vanzelfsprekend is het dat kinderen die zich vermoedelijk in een onveilige thuissituatie bevinden de gelegenheid krijgen zich hierover uit te spreken? Als de melding van vermoedelijke kindermishandeling bij het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling Haaglanden binnenkomt, is die kans groot, maar het gebeurt nog niet altijd en overal. Op grond van onderzoek pleit Elly Stapel-van der Hoek voor het spreken met alle
betrokken kinderen.