Sociaal professionals  voor taaie vraagstukken

Sociaal professionals voor taaie vraagstukken

Productgroep Sozio 1 - 2022
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

Maatschappelijke vraagstukken zijn uitermate complex. Als je goed kijkt, zie je wie er allemaal bij betrokken zijn en welke verschillende - en soms tegenstrijdige - belangen er spelen. Ook ontdek je dan een grote diversiteit aan opvattingen en ideeën over mogelijke oplossingen. Sociaal professionals laveren tussen mensen, organisaties en beleid en zoeken naar manieren om veranderingsprocessen in gang te zetten. Waarom? Om de kwaliteit van leven en samenleven van ons allemaal te bevorderen. Via een master kun je je hierin ontwikkelen.