Sociale banden houden niet op bij de grenzen van woonservicegebieden

Sociale banden houden niet op bij de grenzen van woonservicegebieden

Productgroep Geron 2011-1
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

Zorg wordt steeds meer wijkgericht aangepakt door woonservicegebieden in te richten. Het doel van deze gebieden is om de sociale en fysieke omgeving van mensen zo in te richten dat kwetsbare mensen zoals ouderen en gehandicapten zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen. Het gaat in deze gebieden niet alleen om het op elkaar afstemmen van verschillende vormen van professionele dienstverlening, maar ook om het organiseren van informele steun aan kwetsbare mensen.