Sociale veiligheid is ‘van iedereen’,  maar wie neemt de regie?

Sociale veiligheid is ‘van iedereen’, maar wie neemt de regie?

Gratis

Omschrijving

Hoe scholen en gemeente hun samenwerking versterken, rond veiligheidsvraagstukken

Jongeren gaan naar school, naar de sportclub, zijn thuis en op straat; ze leven in verschillende sociale domeinen en ‘culturen’. Het ervaren van sociale veiligheid in elk leefdomein is belangrijk. Zij is mede bepalend voor de wijze waarop jongeren zich onderdeel voelen van groepen of van een groter geheel. Elk domein biedt kansen. 
Namelijk voor hun ontwikkeling en welzijn en voor de versterking van de binding met de samenleving. Die kansen worden ook aangegrepen; met veel betrokkenheid! Naast ouders, ook door leerkrachten en school￾directies, jongeren- en welzijnswerk, de wijkagent en andere professionals - ieder vanuit het eigen perspectief. 
Hun – uw! - inspanningen hebben het meeste effect als er een samenhangende aanpak is van vraagstukken rond opvoeding, ontwikkeling, hulp en veiligheid. Het is enorm belangrijk bruggen te slaan tussen die leefdomeinen van jongeren. Het geheel vormt immers het sociale netwerk, in en om scholen, rond jongeren op hun weg naar volwassenheid.
Maar wat als de samenwerking stroef verloopt? Zeker bij jongeren die risico lopen in hun ontwikkeling en kansen voor de toekomst kan dat grote gevolgen hebben. Bijvoorbeeld wanneer er weinig toekomstperspectief is richting werk en inkomen en het snelle geld van drugshandel lonkt. Of bij signalen als messteekincidenten of tekenen van radicalisering. Het zijn veiligheidsvraagstukken waarbij samenwerking tussen onderwijs en gemeenten van essentieel belang is. Voor hen is deze brochure bedoeld.


Deze brochure gaat over het versterken van samenwerking tussen scholen en partners uit hulp en veiligheid. 
In de uitvoering en in het beleid. Daarmee richten we ons op schoolleiders, zorg- en veiligheidscoördinatoren op school, samenwerkingsverbanden passend onderwijs en aan de gemeentelijke kant op jeugdhulp, leerplicht, wijkteams, politie en beleidsmedewerkers van verschillende afdelingen die zich bezig houden met jeugd, zoals onderwijs, sociaal domein en veiligheid.