Sozio-special Sociale Veerkracht (complete editie)

Sozio-special Sociale Veerkracht (complete editie)

Productgroep Sozio-special Sociale Veerkracht
2022
14,95
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

Sociale veerkracht is het vermogen van kinderen, jongeren, volwassen om zich mentaal weerbaar op te stellen bij incidentele of chronische traumatische ervaringen of als negatief ervaren gebeurtenissen in brede zin.  

Het bevorderen van sociale veerkracht verwijst vaak naar initiatieven om mensen met ingewikkelde problemen meer sociale weerstand te laten ontwikkelen door hen met behulp van familie, de buurt of sociaal werk/wijkteams hierin te ondersteunen. Het lijkt het nieuwe panacee in beleid en het werken in de wijk. 

In dit nummer een brede insteek zowel gericht op de veerkrachtige buurt en uiteraard het veerkrachtige individu.