Stop de in- en doorgroei

Stop de in- en doorgroei

2022 | WODC
Gratis

Omschrijving

Een praktijkscan op interventies die vanuit BOTOCgelden zijn opgestart om doorgroei en rekrutering van jongeren in de criminaliteit te stoppen

Bij de minister voor Rechtsbescherming en de minister van Justitie en Veiligheid is de wens ontstaan om meer te weten te komen over de redenen waarom bepaalde jongeren en jongvolwassenen de georganiseerde criminaliteit in gaan en welke maatregelen effectief zijn bij het voorkomen en doorbreken van criminele carrières. Mede hiervoor is de zogenaamde Kennisagenda Ondermijning opgesteld.1 Met deze Kennisagenda Ondermijning wordt onderzoek gedaan naar thema’s waar nog onvoldoende kennis over bestaat. De eerste functie van de Kennisagenda Ondermijning luidt dan ook: ‘systematische analyse van bestaan- de wetenschappelijke en operationele inzichten, waarbij bundeling en vertaling naar actuele vraagstukken plaatsvindt’.