Taak gemeenten bij huiselijk geweld en kindermishandeling

Taak gemeenten bij huiselijk geweld en kindermishandeling

Productgroep Sozio 3 - 2013
3,90

Omschrijving

Huiselijk geweld en kindermishandeling: een immens maatschappelijk vraagstuk waar een passend antwoord nog niet op is gevonden. Gemeenten krijgen met de decentralisaties in 2015 de integrale verantwoordelijkheid voor de gehele ketenaanpak rondom deze thema’s. Een format voor een regiovisie moet gemeenten helpen om deze opdracht te realiseren.