Terug in de wijk: re-integratie van delinquenten door sport

Terug in de wijk: re-integratie van delinquenten door sport

Productgroep Sozio 2 - 2021
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

Sport kan bijdragen aan de re-integratie van delinquenten. Maar hoe ziet dat er in de praktijk uit? En waar moet je als professional en organisatie bij de inzet van sport voor deze mensen rekening mee houden? In dit artikel beschrijven we enkele projecten uit het foren sische werkveld en refl ecteren we op mogelijkheden en aandachtspunten voor dit soort projecten.

Sportprojecten

Ex-)gedetineerden hebben vaak veel moeite met het vinden van werk en het opbouwen van een nieuw sociaal netwerk. In het landelijke project Werk via Sport van de DJI worden gemotiveerde (ex-)gedetineerden gekoppeld aan lokale sportverenigingen of betaalde voetbalclubs. Door vrijwilligerswerk bij de clubs doen zij werkervaring op en kunnen ze via het netwerk van de club doorstromen naar betaald werk. De DJI heeft een landelijk staff unctionaris die verbinding legt tussen gevangenissen, gedetineerden en de sportwereld. Sinds 2014 is hij met dit project bezig dat intussen 357 deelnemers, ruim 50 aangesloten sportverenigingen en 15 deelnemende Penitentiaire Inrichtingen (PI’s) kent.