Tijd voor spelen, Jantje Beton gaat door.

Tijd voor spelen, Jantje Beton gaat door.

Froukje Hajer Jolanda Keesom | 9789066659346
4,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

Kinderen hebben recht op tijd en ruimte om te spelen. Niet voor niets is dat recht vastgelegd in het Internationale Verdrag inzake de Rechten van het Kind dat Nederland in 1995 heeft geratificeerd. Spelen is essentieel voor het plezier dat kinderen in hun leven hebben en een onmisbare motor voor hun ontwikkeling.
Jantje Beton zet zich sinds 1968 in voor het verbeteren van speelmogelijkheden van kinderen. Hoewel iedereen het belang van spelen onderschrijft, ontbreekt het tegenwoordig vaak niet alleen aan ruimte, maar ook aan tijd en aan een positief speelklimaat in de buurt. Steeds vaker wordt buiten spelen als vorm van overlast gezien, terwijl kinderen tegelijkertijd moeten leren meedoen in de samenleving en niet te dik mogen worden. Kinderen binnenhouden is geen oplossing, want dan brengen ze vaak veel tijd door achter de televisie en de computer, bewegen ze minder en missen ze daardoor mogelijkheden om de echte wereld spelenderwijs te leren kennen. Bovendien leidt de angst van volwassenen voor de veiligheid van kinderen ertoe dat ze niet meer leren omgaan met risico's.
Het is een uitdaging voor ouders, vrijwilligers, beleidsmakers en professionals in kinderwerk, jeugdwerk, speeltuinen, opvangorganisaties en ruimtelijke ordening om een pedagogisch klimaat in de buurt te scheppen waardoor kinderen in hun spel vrijheid en avontuur kunnen beleven.

In Tijd voor spelen geven Froukje Hajer, hoofd programma’s van Jantje Beton, en journaliste Jolanda Keesom een levendige beschrijving van de actuele dilemma’s rond spelen. Aan de hand van tien thema’s worden de belangrijkste dilemma’s en ontwikkelingen rond het spel van kinderen geanalyseerd en van commentaar voorzien door gerenommeerde onderzoekers en praktijkdeskundigen. Ook worden uitdagingen geformuleerd voor speelbeleid. Tijd voor spelen is daarmee een onmisbaar boek voor iedereen die zich inzet voor meer speelruimte voor kinderen.