Toegankelijke en veilige mobiliteit voor senioren

Toegankelijke en veilige mobiliteit voor senioren

Productgroep Geron 2012-2
Ben Slijkhuis | 2012
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

In 2004 noemde de American Association of Retired People (AARP) Nederland het beste land ter wereld om in te leven voor ouderen. In die beoordeling speelde naast de pensioenen en de gezondheidszorg ook de mobiliteit een rol. De Amerikanen waren met name gecharmeerd van de Vrij Reizen dagen voor 60-Plussers bij de NS. Een goed functionerend, goed toegankelijk en wijd vertakt openbaar vervoer netwerk is een direct belang van ouderen. De vrij reizen dagen van de NS waren hierbij voor de AARP de kers op de taart. Mooi, maar daarmee is de mobiliteitsbehoefte van de groeiende groep senioren nog niet gedekt.