Geron 2012-2

Geron 2012-2

2012

Omschrijving

Aandacht voor levensvragen van ouderen bij zorgverleners

Aandacht voor levensvragen van ouderen bij zorgverleners

Eén van de uitgangspunten voor goede ouderenzorg is dat aandacht voor levensvragen bij ouderen vanzelfsprekend zal moeten worden opgenomen in het beleid van zorg- en welzijnsinstellingen. Met studenten van de opleiding Seniorenconsulentenvorming is een project opgezet rond levensvragen. De opleiding Seniorenconsulentenvorming is een Vlaamse opleiding die zich richt tot volwassenen die hun kennis over ouderen willen vergroten en daarmee beroepsmatig aan het werk gaan.
Meer info
3,90
Bewegen en beleven voor mensen met dementie

Bewegen en beleven voor mensen met dementie

Een vrouw die nooit wat zegt maar nu langzaam weer wat begint te praten. Een man die verhalen vertelt over vroeger die verzorgenden nog niet kenden. Maar vooral: vrolijke ouderen met een glimlach op het gezicht. Het zijn de resultaten van een kunstproject bij Pleyade, in verpleeghuis Eldenstaete in Arnhem waar dementerende mensen wonen. De installatie bestaat uit twee omafietsen en een groot panoramascherm en brengt de ouderen zowel fysiek als mentaal in beweging. Wordt er op de trappers getrapt, dan komen op het scherm een rijk scala aan figuranten voorbij; te paard, op de fiets, met kinderwagen of zomaar wandelend.
Meer info
3,90
Boekbespreking - Bedreigingen en kansen van generaties
Burgerinitiatieven als noodzakelijk antwoord op de complexe samenleving

Burgerinitiatieven als noodzakelijk antwoord op de complexe samenleving

In het sociale domein is een nieuw elan aangebroken; burgers nemen zelf het roer in handen om de leefbaarheid te vergroten. Leefbaarheid in dorpen en wijken is voor iedereen belangrijk, maar zeker voor mensen met een beperkte mobiliteit zoals zorgafhankelijke ouderen. Ouder worden hangt samen met toenemende kwetsbaarheid, maar oudere bewoners zijn ook een potentiële kracht voor vernieuwing en eigen initiatief.
Meer info
3,90
COLUMN - Beheren en loslaten

COLUMN - Beheren en loslaten

Hoe voorkomen we dat de ouderdom een parodie op het leven wordt? Die vraag stelde Simone de Beauvoir vijftig jaar geleden aan het eind van haar boek De Ouderdom. Gepassioneerd blijven, was haar antwoord. Helemaal mee eens, maar hoe doe je dat? Ik denk zelf dat we op tijd een eigen levensstijl moeten ontwikkelen. Ik bedoel natuurlijk geen commerciële lifestyle. Ik heb het niet over samen over de Veluwe fietsen, hoe ontspannend dat ook mag zijn. Hoe kun je tijdig een persoonlijke manier van leven ontwikkelen, waarmee je gepassioneerd je oude dag in gaat?
Om te beginnen weet je op middelbare leeftijd onderhand echt wel wat er fout is gegaan, welke onteigeningen je hebt ondergaan. Dan besef je wat je lot, je ouders of de heersende tijdsgeest voor jou onmogelijk gemaakt hebben. De vraag is echter of je je daar intussen werkelijk mee hebt verzoend, of je ermee hebt leren leven. Vervolgens, hoe moet het nu verder, wat vind je werkelijk van belang, waarop focus je en welke ballast gooi je nu eindelijk eens overboord? Ten derde, met welke mensen of zaken engageer je je, en van welke mensen neem je voorgoed afscheid? Ten vierde: heeft je leven inmiddels de juiste samenhang, of blijft het worstelen met de spanning tussen je verschillende rollen en ambities? Ten slotte: goed ouder worden gaat niet alleen over een actieve lifestyle, maar ook over het stileren van een zekere gelatenheid en overgave. Naarmate we ouder worden en het grootste deel van ons leven achter ons hebben, raken we anders in de tijd. Als het leven meer herinneringen biedt dan verwachtingen, wat betekent dan de roep om passie? Dat we moeten leren om onze ziel in lijdzaamheid te bezitten. We zijn en blijven eindige en kwetsbare wezens en dat moeten we aanvaarden.
Kortom: de kern van een laatmoderne levensstijl voor ouderen is om een balans te vinden tussen actief beheer en overgave. Het is heel belangrijk dat we voor onszelf ons leven steeds opnieuw toe-eigenen. Tegelijkertijd moeten we leren leven met onze beperkingen, met wat niet meer kan, met verlies. Misschien is dat wel de moeilijkste passie.
Meer info
3,90
COLUMN - De derde lantaarnpaal

COLUMN - De derde lantaarnpaal

Toen ik vijftien was raakte ik bevriend met een oude man. Gerhard was precies zeventig jaar ouder dan ik en dat viel mij uiteraard op. Zijn kale hoofd was bedekt met grote bruine ouderdomsvlekken, die ook zijn zwaar gerimpelde en ietwat trillende handen bedekten, zijn ogen keken waterig door een bril, zijn wangen hingen los op zijn gezicht en hij liep licht voorovergebogen met wankelende pas.
Ik vond hem stokoud en besefte toen niet dat hij nog een heel end te gaan had. Want al liep hij aanzienlijk langzamer dan ik en met minder vertrouwen, hij reisde met zijn weifelende pas nog altijd vrolijk de wereld rond. Zo rondreizend belandde hij ook bij mij in Amsterdam. Daar namen wij de taxi naar het restaurant omdat het net iets te ver lopen was voor hem. En toen we na het eten even langs de grachten wandelden, stak hij zijn arm door de mijne om wat beter vooruit te kunnen. Ik was zeventien, jong, snel en sterk en vond het sneu: zo oud, zo langzaam, zo onvast.

Bijna tien jaar later, toen hij vijfennegentig was en vele malen gebrekkiger, zou ik niet meer met medelijden naar hem kijken. Integendeel. Naarmate Gerhards lichaam het meer liet afweten, groeide mijn bewondering. Waar ik er al lang de brui aan had gegeven, bleef hij vol goede moed. Toen zijn ogen zo slecht waren geworden dat hij de krant en zijn boeken niet meer kon lezen, luisterde hij naar het nieuws op de radio en naar gesproken boeken. In plaats van de wereld rond te reizen, haalde hij oude dia's uit de doos en reisde zo door zijn herinneringen. En toen zijn benen het zodanig lieten afweten dat hij nog maar enkele meters kon lopen, verkondigde hij fier dat hij nog altijd naar de derde lantaarnpaal kon gaan.
Terwijl hij over de stoep wankelde, keek ik met mijn nog welgeschapen lichaam naar dat zwak gebrekkig lijf waarin een geest school die zo ongelofelijk veel sterker was dan de mijne. Nog altijd droom ik ervan ooit zo krachtig te zijn dat ik met oprechte voldoening en trots zal kunnen zeggen: ik kan nog naar de derde lantaarnpaal lopen.
Meer info
3,90
De medische zorg voor het oude lijf

De medische zorg voor het oude lijf

Het oude lijf wordt langzaam kwetsbaar. Is ouder worden een ziekte die te genezen is, of is het een natuurlijk proces waarbij je je moet neerleggen? Dit artikel biedt een globaal overzicht van de wetenschappelijke stand van zaken over lichamelijke veroudering. En laat zien hoe de geriater aankijkt tegen goede zorg voor het ouder wordende, zieke lijf.
Meer info
3,90
De mythe van de aseksuele oudere

De mythe van de aseksuele oudere

Het oudere lijf kan zijn gebreken hebben, maar de vraag is of en hoe die van invloed zijn op de seksualiteit van ouderen. Daarbij komt dat seksualiteit slechts gedeeltelijk een lichamelijke aangelegenheid is. Ze is verweven met de diepgewortelde behoefte van mensen om zich verbonden te voelen met de ander en met cultureel bepaalde opvattingen over wenselijk gedrag.
Meer info
3,90
Discussie - 'Het lichaam is ouderen meer tot lust dan tot last.'

Discussie - 'Het lichaam is ouderen meer tot lust dan tot last.'

'Het lichaam is ouderen meer tot lust dan tot last.'

MET BEGELEIDING OP MAAT


Een oud maar vitaal lichaam is zeker meer een lust dan een last en kan ruimte blijven geven aan een gezonde geest; mens sana in corpore sano geldt dus tot op hoge leeftijd! Een oud en fragiel lichaam is vaak meer een last dan een lust, maar kan zeker ook een lust blijven als we ervoor zorgen dat we de fragiliteit verminderen of in ieder geval niet erger laten worden én als we ervoor zorgen dat de geest die in het breekbare lichaam schuilt ruimte voor eigenheid en ontplooiing blijft houden. De perceptie van wat lust of last is, is voor elke oudere anders en dit betekent dat elke oudere met een fragiel lichaam begeleiding op maat behoeft. Ja, dan kan elke oudere, zelfs in een breekbaar lichaam, met passie als authentiek en gewaardeerd individu sociaal blijven participeren. Ook het op adequate wijze ondersteunde breekbare lichaam kan voor ouderen dus meer tot lust dan tot last blijven.

Prof. dr. Jos MGA Schols
Hoogleraar ouderengeneeskunde, Universiteit Maastricht
Meer info
3,90
Het oude lijf en de kunst

Het oude lijf en de kunst

De natuurlijke driftmatigheid dooft met de leeftijd niet per se uit, enkel het omhulsel, het oude lijf, verliest zijn tekens van de jeugdige aantrekkelijkheid. Het vuur smeult, maar wordt niet door een lichamelijkheid vol vlammende fakkels uitgedragen. Deze gedachte vindt men terug in de beeldcultuur.
Meer info
3,90
Inhoudsopgave

Inhoudsopgave

In dit nummer
1 Redactioneel | Ria Wijnen, Frits de Lange & Toon Verlaan
4 Krimpen als metafoor voor ouder worden | Elena Bendien
7 De medische zorg voor het oude lijf | Marcel Olde Rikkert
10 Omgaan met het oude lijf | Ria Wijnen & Christina Mercken
12 Gesignaleerd | Samengesteld door Inge Klück
13 De mythe van de aseksuele oudere | Aagje Swinnen
16 Interview met Rudi Westendorp | Christina Mercken & Jan Willem van de Maat
21 Geröngrafiek | Marleen Damman
22 Het oude lijf en de kunst | Willem Elias
26 Toegankelijke en veilige mobiliteit voor senioren | Ben Slijkhuis
29 Column | Christina Mercken De derde lantaarnpaal.
30 Over de ouderdom | Bert Keizer
33 Discussie
34 Gesignaleerd | Samengesteld door Inge Klück
35 Werken met gouden vrijwilligers op academisch niveau | Thijs Tromp
38 Burgerinitiatieven als noodzakelijk antwoord op de complexe samenleving | Hans van Ewijk
41 Boekbespreking | Henk A. Becker
44 Modellen voor het leven op oude dag? Romanpersonages als schets van de werkelijkheid | Joost van Vliet
47 Samen leven en samen zorgen in theorie en praktijk | Loes Hulsebosch
50 Gedicht | Ellen Warmond Sliep Uit
51 Column | Joep Dohmen Beheren en loslaten.
52 Aandacht voor levensvragen van ouderen bij zorgverleners | Nancy Van Ranst & Els Messelis
55 Gesignaleerd | Samengesteld door Inge Klück
56 Woodstock, woonvoorziening voor een bijzondere groep | Yvonne Witter
59 Licht op Later, twintig jaar onderzoek naar ouder worden | Noëlle Sant & Marja Aartsen Op de LASA-publieksdag delen LASA-onderzoekers hun kennis met ouderen en professionals.
62 Nationaal Programma Ouderenzorg | Albertine Stolk Bewegen en beleven voor mensen met dementie.

Meer info
Gratis
Interview met Rudi Westendorp: Ik heb leren accepteren dat het gros van de jonge mensen ongeschikt is voor de ouderenzorg

Interview met Rudi Westendorp: Ik heb leren accepteren dat het gros van de jonge mensen ongeschikt is voor de ouderenzorg

Volgens Rudi Westendorp is de zorg voor ouderen, na het uitroeien van kindersterfte en terugdringen van sterfte op middelbare leeftijd, de grootste uitdaging voor artsen en professionals in de gezondheidszorg. Dat vereist wel een brede blik die uitgaat van zowel de biologische en sociale aspecten van veroudering (gerontologie) als de medische aspecten van zorg voor ouderen (geriatrie). Alleen dan kun je begrijpen wat ouder worden met een gebrekkig lijf betekent: "Het is imposant te zien hoe in zieke lichamen gezonde geesten leven. Het is voor ons moeilijk voor te stellen, maar een falend lichaam kan onze geest mooier, intensiever en beter maken." Meesterschap over het leven noemt Westendorp dat.
Meer info
3,90
Krimpen als metafoor voor ouder worden

Krimpen als metafoor voor ouder worden

Artistieke representaties van hoge leeftijd zijn vaak gebaseerd op metaforische beelden. Vallende bladeren symboliseren het najaar van het leven, een oude en een jonge hand die naar elkaar zijn uitgestoken staan voor een schakeling tussen de generaties en een kapotte klok herinnert ons aan de onomkeerbaarheid van het leven. Ik besteed aandacht aan de metafoor van het krimpen, die heden ten dage in diverse uitingen over het ouder worden naar voren komt en ons beeld van de oudere mens sterk beïnvloedt.
Meer info
3,90
Licht op Later, twintig jaar onderzoek naar ouder worden

Licht op Later, twintig jaar onderzoek naar ouder worden

Vanwege het twintigjarig bestaan van de Longitudinal Aging Study Amsterdam (LASA) vond op 10 november 2011 de LASA-publieksdag 'licht op later' plaats. Tijdens deze dag deelde LASA-onderzoekers hun kennis met het grote publiek. De dag was allereerst bedoeld voor ouderen die van heinde en ver kwamen aangestroomd, waaronder vertegenwoordigers van ouderenorganisaties en ouderen die participeren in het Nationaal Programma Ouderenzorg (ZonMw), maar professionals, beleidsmedewerkers en andere belangstellenden waren aanwezig. En dag met interessante inzichten en inspirerende uitwisselingen.
Meer info
3,90
Modellen voor het leven op oude dag? - Romanpersonages als schets van de werkelijkheid

Modellen voor het leven op oude dag? - Romanpersonages als schets van de werkelijkheid

In 2011 kwamen twee boeken uit waarin in elk het leven van een man op leeftijd centraal staat. In het eerste boek De honderdjarige man die uit het raam klom en verdween staat het elven beschreven van Allan Karlssons. Dit lijvige boek is de debuutroman van Jonas Jonasson (1962, Zweden), die eerder door het leven ging als journalist en media-adviseur, maar zich nu helemaal in het schrijven heeft gevonden. Julius G.M. Hammer is de hoofdpersoon uit het boek Bittere Bloemen, geschreven door Jeroen Brouwers, de woordkunstenaar die trefzeker een oude man weet neer te zetten, en wel een man die lijdt.
Meer info
3,90
Omgaan met het oude lijf

Omgaan met het oude lijf

Hoe gaan mensen om met hun ouder wordend lichaam? Twee portretten van twee benaderingen: Marga van Praag laat de natuur haar gang gaan terwijl Pim Christiaans alles doet om de negatieve verschijnselen van het ouder worden uit te stellen.
Meer info
3,90
Over de ouderdom

Over de ouderdom

Er zijn veel dingen die ons angst aanjagen als we naar de ouderdom kijken: eenzaamheid, luiers, Alzheimer, kunstgebit, rollator, afhankelijkheid, rolstoel, rimpels, verlies van pincodes, van urine en tenslotte van je hele leven in de dood. Maar er is geen alternatief voor een leven zonder oud worden. Wij beseffen dat geboren worden onvermijdelijk betekent dat er ook een overlijden op de agenda is geplaatst.
Meer info
3,90
Redactioneel - Het oude lijf

Redactioneel - Het oude lijf

Redactioneel

Het oude lijf

Ons lichaam is het belangrijkste wat we hebben. Met en in ons lichaam ervaren wij de wereld. In ons lichaam huist onze geest, waarmee we de wereld betekenis geven en ons leven bezielen door te dromen, te denken, verdriet te hebben, creatief te zijn...

Dit themanummer van Geron is aan het verouderende lichaam gewijd. Het oude lijf, dat met het klimmen der jaren zijn jeugdige schoonheid verliest, strammer wordt en gebreken gaat vertonen. Over een oud lijf wordt zelden geschreven; het haalt zelfs de cover van Plus magazine niet. Het roept weerzin op, of medelijden. Soms zelfs beide.
En het roept vragen op. Hoe kwetsbaar is dat oude lijf? Is ouder worden een natuurlijk proces waarbij je je moet neerleggen? Of is het een ziekte die te genezen is? Valt er iets te doen aan of tegen de veroudering? Is er een methode, een therapie, een recept te verkrijgen om ouder worden uit te schakelen?
Er bestaat inmiddels een hele industrie om het oude lijf niet oud te laten lijken. Dat gaat van eenvoudige potjes en tubes crème, via allerlei pillen en drankjes tot aan de plastische chirurgie. Er gaat in deze branche veel geld om. Maar toch verkoopt een oud lijf niet. Op de covers van de commerciële bladen voor ouderen zien we alleen mooie jong uitziende ouderen staan, meestal gephotoshopt. Het oude gerimpelde, door het leven getekende lijf wordt buiten zicht gehouden. Mag het oude lijf niet meer gezien worden?

De geriater heeft er beroepshalve een goed oog voor. Ten behoeve van het oude lijf is in de jaren tachtig van de vorige eeuw de geriatrie als medisch specialisme ontstaan. Naarmate mensen ouder worden lopen zij meer risico op ziekten zoals dementie en Parkinson. Dikwijls komt zo'n ziekte niet alleen en is er sprake van comorbiditeit. Maar heeft alleen de arts iets zinnigs te zeggen over het oud lijf? Met als gevaar een medicalisering van de ouderdom, die aan ouderen de zeggenschap over hun eigen lichamelijkheid ontneemt.
De grootste deskundige op het gebied van het oude lijf blijft zijn of haar bewoner, de oudere zelf. Die laten we in dit nummer dan ook aan het woord.

Ria Wijnen, Frits de Lange & Toon Verlaan

Meer info
Gratis
Samen leven en samen zorgen in theorie en praktijk

Samen leven en samen zorgen in theorie en praktijk

De samenleving vraagt om nieuwe concepten van samen leven en van samen zorgen op wijkniveau. Nieuwe concepten vereisen een goede theoretische onderbouwing, een visie op zorg die gedeeld wordt en een praktische en integrale aanpak. Ervaringen in Moerwijk laten zien hoe dat in de praktijk uit kan pakken.
Meer info
3,90
Toegankelijke en veilige mobiliteit voor senioren

Toegankelijke en veilige mobiliteit voor senioren

In 2004 noemde de American Association of Retired People (AARP) Nederland het beste land ter wereld om in te leven voor ouderen. In die beoordeling speelde naast de pensioenen en de gezondheidszorg ook de mobiliteit een rol. De Amerikanen waren met name gecharmeerd van de Vrij Reizen dagen voor 60-Plussers bij de NS. Een goed functionerend, goed toegankelijk en wijd vertakt openbaar vervoer netwerk is een direct belang van ouderen. De vrij reizen dagen van de NS waren hierbij voor de AARP de kers op de taart. Mooi, maar daarmee is de mobiliteitsbehoefte van de groeiende groep senioren nog niet gedekt.
Meer info
3,90
Werken met gouden vrijwilligers op academisch niveau

Werken met gouden vrijwilligers op academisch niveau

In de academische wereld wordt veelvuldig een beroep gedaan op jonge onbezoldigde studenten, maar niet op oudere onbezoldigde vrijwilligers. En dat terwijl de ervaring toont dat deze vrijwilligers zeer betrokken kunnen zijn en kwaliteit kunnen leveren, zeker bij onderzoek onder ouderen.
Meer info
3,90
Woodstock, woonvoorziening voor een bijzondere groep - Oudere dak- en thuislozen dreigen tussen wal en schip te vallen

Woodstock, woonvoorziening voor een bijzondere groep - Oudere dak- en thuislozen dreigen tussen wal en schip te vallen

Woodstock, de woonvoorziening voor oudere dak- en thuisloze verslaafden in Den Haag bestaat sinds 2008. Het is opgericht door de Haagse GGz-instelling Parnassia. Er wonen drieëndertig verslaafden variërend van 45 tot 72 jaar. De professionals van Parnassia merkten dat een groeiende groep dakloze en verslaafde mensen maar bleef terugkomen, niet afkickte, ouder werd en behoefte kreeg aan een vaste plek. Hierdoor ontstond het idee voor een woonvoorziening voor deze groep en is uiteindelijk Woodstock geopend.
Meer info
3,90